Jak pomnożyć nasze pieniądze?

pieniadz-robi-pieniadz-159419Mając dodatkowe środki finansowe , nie chcemy trzymać ich w domu . Najlepiej aby procentowały , powiększając nasz majątek . Bez względu na wysokość oszczędności , jakimi dysponujemy , należy dobrze przyjrzeć się propozycjom pomnażania naszych pieniędzy przez banki czy inne instytucje finansowe . Biorąc pod uwagę głośne afery finansowe , lepiej dokładnie zapoznać się z warunkami na jakich lokujemy nasze środki .Z punktu widzenia przeciętnego obywatela , najbezpieczniejszą formą oszczędzania są lokaty bankowe . Reklamy kuszą klientów wysokim oprocentowaniem ,ale w gruncie rzeczy ,przyglądając się z bliska większości ofert , nie są one atrakcyjne .Oczywiście gwarantują określony z góry zysk ,ale przy niewielkich kwotach zdeponowanych na lokacie , nie ma co liczyć na „kokosy” . Dodatkowo zyski które osiągniemy są opodatkowane , więc ostateczny zysk jest pomniejszony o podatek .Lokaty bankowe można zawierać na określony czas .Im dłuższy okres oszczędzania ,tym oprocentowanie atrakcyjniejsze . Niestety takie oszczędzanie ma sens tylko przy dużych kwotach , które dadzą realny zysk . Zamrażając niewielkie kwoty ,nie mamy co liczyć na pomnożenie naszych środków . Zaletą lokat bankowych jest to ,że nasze pieniądze są w miarę bezpieczne . Bankowy Fundusz Gwarancyjny obejmuje swoją ochroną wszystkie depozyty bankowe , a w wypadku kłopotów z wypłacalnością konkretnej jednostki , gwarantuje wypłatę środków ,do określonej ustawowo wysokości . Jeżeli nie odpowiada nam lokowanie pieniędzy w banku , możemy zdeponować dla przykładu w instytucji SKOK . Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe , mają w swojej ofercie lokaty o różnej wysokości oprocentowania ,a także okresie na jaki dokonujemy depozytu . Zyski uzyskiwane na lokatach SKOK , są porównywalne z tymi jakie otrzymujemy deponując pieniądze w banku . Pieczę nad spółdzielniami sprawuje również BGF . Jak widać oszczędzanie jest bezpieczną lokatą kapitału , ale nie koniecznie daje nam zysk . Aby pieniądze procentowały , lepiej je zainwestować . Choć jest to sposób bardziej ryzykowny ,mądrze podejmowane decyzje przynoszą efekt. Ważne jest ,aby na taki cel przeznaczać tylko część swoich oszczędności .W ofercie bardziej ryzykownych sposobów na pomnażanie kapitału znajdują się fundusze inwestycyjne , giełda papierów wartościowych , obligacje czy inwestowanie w walutę lub kruszec . Decydując się jednak na przewalutowanie naszej gotówki nie mamy pewności ,czy nieoczekiwany ruch na rynku walutowym ,nie spowoduje spadku wartości naszej inwestycji . Z tym bywa różnie .Podobnie jest z zakupem metali szlachetnych . Są okresy kiedy cena kruszcu jest stała lub ma tendencję wzrostową , ale może się ten stan gwałtownie zmienić .Zamiast oczekiwanego zysku ,zanotujemy stratę .Niestety takie inwestycje obwarowane są często dużym ryzykiem , a czas zwrotu inwestycji długi . Wśród różnorodnych możliwości oszczędzania czy inwestowania ,mamy ogromne możliwości .Potrzeba jednak choć odrobinę wiedzy ekonomicznej ,aby mądrze ulokować nasze ciężko zarobione pieniądze .

Podziel się