Jaka jest różnica między pożyczką a kredytem?

pozyczka-kredytBardzo często pojęcie pożyczki gotówkowej oraz kredytu gotówkowego jest używane zamiennie. Należy wiedzieć, że oba terminy dotyczą zaciągnięcia długu jednak są regulowane innymi przepisami. W obu przypadkach konsekwencje prawne są inne. Co warto wiedzieć o pożyczce i kredycie? Bardziej opłaca się pożyczka gotówkowa czy kredyt gotówkowy? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdzie się w tekście.

Wiele osób borykających się z problemami finansowymi myśli o zaciągnięciu długu. Powody są różne od wydatków na życie po zakup nowego mieszkania czy nową inwestycję w firmie. Banki oraz pozabankowe instytucje finansowe oferują bogaty wachlarz produktów. Jedne są proponowane, jako pożyczka, inne przedstawiane, jako kredyt. Powstaje, zatem pytanie, co odróżnia pożyczkę od kredytu?

Pożyczka może być udzielona przez osobę fizyczną lub pozabankowe instytucję finansową. Aby udzielić pożyczki trzeba posiadać środki finansowe na własność. Umowę pożyczki regulują przepisy prawa cywilnego. Na ich podstawie sporządzenie pisemnej umowy wymaga kwota, która jest równa lub wyższa od 500 złotych. Kwoty niższe nie wymagają spisania umowy, mogą być zawarte na podstawie umowy słownej. Pożyczka może być udzielona bezpłatnie a pożyczkodawca nie ma obowiązku sprecyzowania terminu jej zwrotu. Pożyczka może być udzielona w formie fizycznej (przekazanie do rąk pożyczkobiorcy gotówki) lub bezgotówkowej (przelew środków na wskazane konto bankowe). Pożyczka jest udzielana bezcelowo to znaczy, że pożyczkobiorca może dysponować środkami w dowolnym sposób. Staje się ich właścicielem. Szeroki zakres usług pożyczkowych świadczą pozabankowe instytucje finansowe. Wiele z usług tych instytucji posiada bezpłatne pożyczki oraz dogodne kwoty i terminy ich spłaty.

Kredyt może być udzielony wyłącznie przez Bank. Szczegółowe warunki udzielenia kredytu określa ustawa Prawo Bankowe. W świetle Art. 96 Prawa Bankowego przy udzieleniu kredytu jest nakaz sporządzenia umowy. W umowie muszą być informacje dotyczące wysokości kredytu, wysokości odsetek, zasady oraz termin spłaty, wysokość oraz warunki oprocentowania, wysokość prowizji pobieranej przez Bank. Środki finansowe, którymi Bank dysponuje przeważnie nie są własnością Banku a środkami zgromadzonymi przez klientów. Kredyt, w przeciwieństwie do pożyczki, jest celowy. To znaczy, że Bank udzielając kredytu ma prawo zapytać o cel jego przeznaczenia. Inne wykorzystanie środków, niż określone w warunkach kredytu może się wiązać z rozwiązaniem umowy oraz koniecznością natychmiastowego zwrotu kredytu. Wiele Banków wychodząc naprzeciw swoim klientom oferuje atrakcyjne kredyty gotówkowe na preferencyjnych warunkach, podobnych do pożyczki. Do niestandardowych produktów kredytowych należą także m.in. limit na koncie, który nie ma określonej wysokości oraz terminu zwrotu.

Podejmując decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek długo trzeba być świadomym odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. Niespłacanie pożyczek oraz kredytów wiąże się z posiadaniem złej historii kredytowej a ta bezpośrednio przekłada na nieotrzymanie w przyszłości pomocy finansowej ze strony banku czy instytucji pozabankowej.

Podziel się