Kredyt bankowy dla firm

205 Prowadząc działalność gospodarczą często stajemy w sytuacji podbramkowej .Potrzebujemy uzyskać szybko określoną gotówkę , a nie chcemy aby płynność finansowa firmy została naruszona . Nie mając innego wyboru , decydujemy się na kredyt bankowy dla firm. Niestety uzyskanie takiej finansowej pomocy nie jest łatwe ,wymaga dostarczenia mnóstwa dokumentów , licznych formalności i przede wszystkim zabezpieczenia . Często jest to jednak jedyna możliwość uzyskania niezbędnych środków na rozwój firmy lub na spłatę jej zobowiązań .Dlatego właściciel firmy musi uzbroić się w cierpliwość i krok po kroku przejść trudną drogę do uzyskania kredytu .Najczęściej udzielaną przez banki pożyczką dla firm ,jest kredyt inwestycyjny . Pozwala on na realizację planów , ewentualnie zakup niezbędnego wyposażenie lub sprzętu .Może być również spożytkowany na restrukturyzację przeprowadzaną w przedsiębiorstwie . Zabezpieczeniem takiego kredytu jest zwykle weksel ,ale często również rachunek bankowy firmy , który może zostać zablokowany w momencie niedotrzymania warunków umowy . Aby starać się o ten rodzaj pożyczki ,firma musi przedstawić biznesplan , w którym uwzględni wysokość kredytu i udowodni zasadność jego przyznania . Po przyznaniu kredytu ,bank może żądać wglądu do dokumentów finansowych firmy , dla potwierdzenia właściwego wykorzystywania środków . Właściciel firmy może się ubiegać również o kredyt obrotowy . Taką pożyczką uzyskaną w banku , może przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy . Pieniądze mogą posłużyć na zakup niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy towarów ,usług czy półproduktów , lub do zapłacenia należnych, firmowych zobowiązań . Warunkiem otrzymania kredytu obrotowego jest złożenie obok odpowiedniego wniosku , dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorstwa , oraz rozliczenia finansowego za ostatni rok podatkowy . Kredyt taki jest oczywiście oprocentowany , udzielany na określony czas , a kredytobiorca spłaca go w ratach z odsetkami lub jednorazowo . Jednym ze sposobów na zdobycie dodatkowych środków na działalność firmy , jest kredyt ściśle związany z rachunkiem bankowym przedsiębiorstwa . Jest to w pewnym sensie forma debetu na koncie firmy .Kredyt taki może być przyznany po minimum 3 miesięcznym okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa i regularnych wpływach na konto . Spłata rat następuje w systemie miesięcznym , każdy wpływ na rachunek ,powoduje automatyczne zmniejszenie zadłużenia .Ten kredyt ma jednak ograniczenia ,jeśli nie mamy stałych ,regularnych wpływów , nie jest on dostępny .Poza tym , jego wysokość jest ograniczona . Jak widać , prowadząc działalność gospodarczą nie łatwo uzyskać kredyt . Banki niechętnie udzielają pożyczek firmom .Taka pomoc wiąże się z dużym ryzykiem . Kondycja firmy ma kluczowe znaczenie . Te dobrze sobie radzące , zazwyczaj nie potrzebują wsparcia finansowego . Przedsiębiorstwa przynoszące straty , mające problemy z płynnością i zalegające z regulowaniem zobowiązań ,mają niewielkie szanse na uzyskanie kredytu bankowego .

Podziel się