Kredyt dla firm – krótki przewodnik po produktach

Businessman working with documents. Finance and accounting business background.

Posiadanie firmy jest ogromnym wyzwaniem. Tylko osoby zmotywowane oraz posiadające pomysł na siebie są pretendowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Własna firma wiąże się z licznymi wydatkami oraz nieprzewidzianymi inwestycjami. W przypadku jej rozpoczęcia bardzo często potrzebny jest kapitał początkowy. W przypadku już istniejącej działalności trafiają się okazję, które mogą być bodźcem do rozwoju. Skąd brać na to pieniądze? Sposobów jest kilka. Aby skorzystać z któregoś z nich trzeba wybrać najlepszą ofertę oraz spełnić określone warunki.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy jest znakomitą formą pozyskania funduszy na założenie działalności gospodarczej. Aby otrzymać środki finansowe trzeba przedstawić biznesplan oraz spełnić szereg warunków m.in. posiadać status osoby bezrobotnej, od co najmniej 3 miesięcy, nie można posiadać innej działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy wstecz, nie można mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie 23 000 złotych i jest dofinansowaniem bezzwrotnym. Środki z dotacji muszą być rozdysponowane na cele związane z prowadzoną działalnością. Dofinansowanie z Unii Europejskiej podobnie, jak przypadku środków z Urzędu Pracy otrzymuje każdy, kto spełni określone warunki. Środki unijne są przeznaczone zarówno na rozpoczęcie nowej działalności oraz na wsparcie już istniejącej. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć komplet dokumentów, który zawiera m.in. biznesplan. Maksymalna wysokość środków z dofinansowania unijnego wynosi 40 000 złotych i również jest bezzwrotna, ale na określonych warunkach. Aby osoba otrzymująca dotację nie musiała zwracać otrzymanego dofinansowania musi regularnie przygotowywać i zdawać sprawozdanie z wydanych funduszy oraz utrzymać swoją działalność przez minimum rok.

Innymi formami finansowania działalności gospodarczej się są kredyty gotówkowe. Banki przygotowały bogatą ofertę zarówno dla nowych, jak i istniejących firm. Dla firm, które powstaną jest oferta kredytu na start. Kwota nie jest wysoka, wynosi do 10 000 złoty, ale przedsiębiorca może ją otrzymać już pierwszego dnia funkcjonowania firmy. W przypadku firm, które działają na rynku minimum sześć miesięcy banki oferują o wiele lepsze warunki. Kredyt do nawet 2 000 000 złotych. Forma udzielenia kredytu jest różna i zależy od klienta. W przypadku udzielenia kredytu środków na konto jest on celowy. Dla klienta oznacza to tyle, że Bank określa, na co kredytobiorca może wydać środki otrzymane z kredytu. Może to być nowa inwestycja (zakup nowej floty samochodów firmowych lub rozbudowa hali produkcyjnej). Mogą to być również środki na pokrycie bieżącej działalności firmy (np. uregulowanie zaległych faktur, wypłata wynagrodzenia dla pracowników). Może to być kwota podzielona na dwa produkty firmową kartę kredytową, którą będą opłacane wydatki związane z prowadzoną działalnością lub w formie limitu w koncie. Atrakcyjne oprocentowanie oraz automatyczna spłata zadłużenia po wpłynięciu środków finansowych spowoduje, że firma otrzyma kredyt, o którego wysokości oraz terminie spłaty sama będzie decydować.

Podziel się